Sermons

Sunday, February 19, 2023

Feb 19 2023 Sunday Service

Sunday, February 12, 2023

Feb 12 2023 Sunday Service

Sunday, February 5, 2023

Feb 5 2023 Sunday Service

Sunday, January 22, 2023

Jan 22 2023 Sunday Service

Sunday, January 15, 2023

Jan 15 2023 Sunday Service

Sunday, January 8, 2023

Jan 8 2023 Sunday Service

Sunday, January 1, 2023

Jan 1 2023 Sunday Service

Sunday, December 25, 2022

Dec 25 2022 Christmas Service

Sunday, December 18, 2022

Dec 18 2022 Sunday Service

Micah 5:2–5

Sunday, December 18, 2022

Dec 18 2022 Sunday Service

Sunday, December 11, 2022

Dec 11 2022 Sunday Service

John 1 Isaiah 7–9 Psalm 89:3–4 Isaiah 55:6–13

Sunday, December 11, 2022

Dec 11 2022 Sunday Service

Sunday, December 4, 2022

Dec 4 2022 Sunday service

Sunday, December 4, 2022

Dec 4 2022 Sunday Service

Sunday, November 27, 2022

Nov 27 2022 Sunday Service

Sunday, November 13, 2022

Nov 13 2022 sunday Service

Psalm 46 Philippians 4:19 Matthew 6:33 Isaiah 43 Psalm 23

Sunday, November 13, 2022

Nov 13 2022 Sunday Service

Sunday, October 23, 2022

Oct 23 2022 Sunday Service

Psalm 23 John 14:15–31 John 10 Isaiah 61:1–4

Sunday, October 23, 2022

Oct 23 2022 Sunday Service

Sunday, October 16, 2022

Oct 16 2022 Sunday Service

1 Peter 2:9–10 Romans 8:1–11 Psalm 23 Colossians 1 Isaiah 40

Sunday, October 2, 2022

Oct 2 2022 Sunday Service

Isaiah 61:1–3

Sunday, October 2, 2022

Oct 2 2022 FB Video

Sunday, July 17, 2022

WCC

1 John 1:8 Romans 8:15–17 2 Thessalonians 2:13–15 1 Corinthians 16:13–14

Sunday, July 3, 2022

WCC July 3 2022

Psalm 103 2 Chronicles 7 Exodus 2

Sunday, July 3, 2022

July 3 2022 Sunday Service

Sunday, June 26, 2022

WCC June 26, 2022

Psalm 119 Psalm 34 Psalm 1 Exodus 2–3 Psalm 37

Sunday, June 26, 2022

June 26 2022 FB Video

Sunday, June 19, 2022

WCC June 19, 2022

Psalm 51 Psalm 1 Exodus 20 Psalm 37 Psalm 77

Sunday, June 19, 2022

June 19 2022 Father's Day

Sunday, June 12, 2022

WCC June 12, 2022

Psalm 51 2 Chronicles 7

Sunday, June 5, 2022

WCC June 5, 2022

Hebrews 11 Exodus 19–20 2 Chronicles 7 Exodus 24 Genesis 49

Sunday, June 5, 2022

June 5 2022 FB Video

Sunday, May 29, 2022

WCC May 29, 2022

2 Chronicles 7 Daniel 9

Sunday, May 29, 2022

May 29 2022 FB Video

Sunday, May 22, 2022

May 22 2022 Sunday Service

Nehemiah 1 2 Chronicles 7 Daniel 9

Sunday, May 22, 2022

May 22 2022 FB Video

Sunday, May 15, 2022

May 15 2022 Sunday Service

Proverbs 31 Nehemiah 1 Exodus 2

Sunday, May 15, 2022

May 15 2022 FB Video

Sunday, January 16, 2022

Jan 16 2022 Sunday Service

2 Corinthians 10:3–5 Ephesians 6:10–18 Romans 8:35–39 John 16:33 Luke 10:18

Sunday, December 26, 2021

Dec 26 2021 Sunday Service

Isaiah 9:6–7 Matthew 6 Philippians 4

Sunday, December 26, 2021

Dec 26 2021 FB Video

Sunday, December 19, 2021

Dec 19 2021 Sunday Service

Isaiah 9:6–7 Luke 2:8–20

Sunday, December 19, 2021

Dec 19 2021 FB Video

Sunday, December 12, 2021

Dec 12 2021 Sunday Service

Luke 2:8–20

Sunday, December 12, 2021

Dec 12 2021 FB Video

Sunday, November 28, 2021

Nov 28 2021 Sunday Service

Isaiah 9:2–7

Sunday, November 21, 2021

Nov 21 2021 Sunday Service

Psalm 51 Philippians 4 Psalm 118 Nehemiah 12:43 Luke 10

Sunday, November 21, 2021

Nov 21 2021 FB Video

Sunday, November 14, 2021

Nov 14 2021 Sunday Service

Sunday, November 7, 2021

Nov 7 2021 Sunday Service

Luke 23:43 2 Corinthians 5:8 John 14:3 Philippians 4 Romans 8:14–17

Sunday, October 24, 2021

Oct 24 2021 Sunday Service

Luke 23:43 2 Corinthians 5:8 John 14:3 Romans 8:14–17 Philippians 3:17–4:1

Sunday, October 24, 2021

Oct 24 2021 FB Video

Sunday, October 17, 2021

Oct 17 2021 Sunday Service

Acts 5 1 Peter 1 Philippians 3 1 Peter 4

Sunday, September 26, 2021

Sept 26 2021 Sunday Service

John 4 Isaiah 53 Philippians 3 Galatians 6 Jeremiah 9–10

Sunday, September 26, 2021

Sept 26 2021 FB Video

Sunday, September 12, 2021

Sep 12 2021 FB Video

Sunday, September 5, 2021

Sep 5 2021 Sunday Service

Philippians 2 Ephesians 2 1 Corinthians 4:10–16

Sunday, September 5, 2021

Sep 5 2021 FB Video

Sunday, August 29, 2021

Aug 29 2021 Sunday Service

2 Corinthians 6 Philippians 1:3–3:21

Sunday, August 29, 2021

Aug 29 2021 FB Video

Sunday, August 22, 2021

Aug 22 2021 Sunday Service

Philippians 2

Sunday, August 22, 2021

Aug 22 2021 FB Video

Sunday, August 15, 2021

Aug 15 2021 Sunday Service

Philippians 1:3–30

Sunday, August 15, 2021

Aug 15 2021 FB Video

Sunday, August 8, 2021

Sunday Service

1 Corinthians 15:3–8 Philippians 1:19–30

Sunday, August 8, 2021

Aug 8 2021 FB Video

Sunday, August 1, 2021

Aug 1 2021 Sunday Service

Philippians 1

Sunday, July 25, 2021

July 25 2021 Sunday Service

Philippians 1

Sunday, July 25, 2021

July 25 2021 FB Video

Sunday, July 18, 2021

July 18 2021 Sunday Service

Sunday, July 18, 2021

July 18 2021 FB Video

Sunday, July 11, 2021

July 11 2021 Unity Service

Genesis 37–39

Sunday, July 11, 2021

July 11 2021 Unity Service

Sunday, July 4, 2021

July 4 2021 Sunday Service

Psalm 46 Genesis 2:18 Matthew 19

Sunday, July 4, 2021

July 4 2021 FB Video

Sunday, June 27, 2021

June 27 2021 Sunday Service

Psalm 46 Genesis 2:18 Ephesians 5:22 Genesis 2:21–24

Sunday, June 27, 2021

June 27 2021 FB Video

Sunday, June 20, 2021

June 20 2021 Sunday Service

Ephesians 5:15–21 Ephesians 5:1–2 1 Corinthians 11:3 Genesis 2:15–18 Ephesians 5:25–29

Sunday, June 20, 2021

June 20 2021 FB Video

Sunday, June 13, 2021

June 13 2021 Sunday Service

Ecclesiastes 5:1–7 Isaiah 51

Sunday, June 13, 2021

June 13 2021 FB Video

Sunday, May 30, 2021

May 30 2021 Sunday Service

Ecclesiastes 5:1–7 Ecclesiastes 12:11–14

Sunday, May 30, 2021

May 30 2021 FB Video

Sunday, May 23, 2021

May 23 2021 Sunday Service

Psalm 19:1–14 Psalm 9:1–14

Sunday, May 23, 2021

May 23 2021 FB Video

Sunday, May 16, 2021

May 16 2021 Sunday Service

Psalm 16:1–11

Sunday, May 16, 2021

May 16 2021 FB Video

Sunday, May 9, 2021

May 9 2021 Mothers Day Service

Sunday, May 2, 2021

May 2 2021 Sunday Service

Exodus 19:16–20 Exodus 20:1–6 Exodus 23:29–33

Sunday, May 2, 2021

May 2 2021 FB Video

Sunday, April 25, 2021

Apr 25 2021 Sunday Service

2 Corinthians 5:17–21 1 John 5:18–21 1 John 3:1–10

Sunday, April 25, 2021

Apr 25 2021 FB Video

Sunday, April 18, 2021

Sunday Service

Matthew 28:16–20

Sunday, April 18, 2021

Apr 18 2021 FB Video

Sunday, April 11, 2021

Apr 11 2021 Sunday Service

Hebrews 4:12–16 1 John 5:13–21 Galatians 6:1–5

Sunday, April 11, 2021

Apr 11 2021 FB Video

Sunday, April 4, 2021

Apr 4 2021 Easter Service

Matthew 28

View all